Il·lustracions, disseny i maquetació de la revista Un viatge inesperat.
Per la Creu Roja Joventut, dins del projecte “Infància Hospitalitzada”, la revista té com a objectiu principal incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes en situació d’ingrés hospitalari.