Mural per la festa dels 70 anys de Barcino solucions gràfiques. Tots els treballadors de l’empresa estan representats i conviden a entrar al local on es va fer la festa, Ailaic, de Barcelona.

La il·lustració està feta amb guix blanc i vermell sobre 8 plafons de 1×2 metres de paret negra.