La Gloria descansant davant la llar de foc.
Un d’aquell moments en que saps que tot està be!