Il·lustració de la invitació per la festa del casament de la Iratxe i el Jaume