Il·lustració i portada de calendari per la mudança de Barcino Solucions Gràfiques